OPRACOWANIA

Inwentaryzacje i operaty dendrologiczne, m.in.:


opracowania
 • Operat dendrologiczny do projektu regulacji potoku Lesk na odcinku od km 9+525, do km 13+500.
 • Operat dendrologiczny do projektu budowy terminala pasażerskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego
  we Wrocławiu.
 • Operat dendrologiczny do projektu udrożnienia Odry od Mostów Kolejowych Poznańskich
  do ujścia Widawy we Wrocławiu.
 • Inwentaryzacja zieleni i gospodarka zielenią istniejącą do projektu budowy Stadionu EURO 2012
  przy ul. Michała Drzymały we Wrocławiu.
 • Inwentaryzacja dendrologiczna zamkniętego cmentarza przy ulicy Międzyrzeckiej w Skwierzynie.

 Opinie i ekspertyzy dendrologiczne, m.in.:


opracowania
 • Opinia dendrologiczna dotycząca możliwości zachowania drzew w związku z budową Obwodnicy Śródmiejskiej
  na odcinku wzdłuż ul. Klecińskiej we Wrocławiu.
 • Ekspertyza dendrologiczna dotycząca stanu zdrowotnego dębu szypułkowego rosnącego przy al. Lipowej 6
  we Wrocławiu.
 • Opinia dendrologiczna dotycząca wpływu lokalizacji kiosku totalizatora sportowego na stan zdrowotny lipy srebrzystej - Pomnika Przyrody nr 94 rosnącej u zbiegu ul. Piastowskiej i H. Sienkiewicza we Wrocławiu
  w odniesieniu do zakazów zawartych w uchwale nr xxv/2096/04 rady miejskiej Wrocławia.
 • Ekspertyza dendrologiczna dotycząca oceny możliwości zachowania drzewa - skrzydłorzecha kaukaskiego
  przy projektowanym budynku administracyjnym na Placu Strzeleckim – Skwerze Sybiraków we Wrocławiu.

Inwentaryzacje przyrodnicze, m.in.:


opracowania
 • Inwentaryzacja przyrodnicza Wzgórz Dalkowskich.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza do projektu budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny
  na rzece Odrze woj. śląskie – polder.

Projekty zieleni


opracowania opracowania opracowania
 • Projekt zieleni Zielonogórskiego Ogrodu Botanicznego.
 • Projekt zieleni Parku Leśnego przy ulicy Maślickiej we Wrocławiu.
 • Projekt zagospodarowania zieleni posesji przy ul. Parkowej w Dębiu.